kasulikku

Dream Foundation – välismaale ülikooli!

Dream Foundation muudab välismaale ülikooli kandideerimise lihtsaks ja mugavaks.

 

Kandideerimisprotsess koosneb 3 sammust:

 • 1. Vali endale sobiv eriala
 • 2. Täida online avaldus
 • 3. Soorita keeletest

ning peagi võid olla õppimas välismaal! www.dreamfoundation.eu

estonia@dreamfoundation.eu

www.facebook.com/DFEstonia

Rajaleidja.ee

Sa soovid minna välismaale, kuid ei ole veel päris kindel ja tahad saada lisainformatsiooni?

Välismaale minek võib anda elule sootuks uue suuna- tutvud uute kultuuride ja keeltega, kohtad uusi inimesi ja avardad oma silmaringi. Antud lehelt leiad kogu vajaliku info, mida soovid teada välismaale suundumisel ja sealt tagasi naastes- millised on võimalused, kuidas minna, kust saada rahastust, mida enne minekut teha vaja jms.

Euroopasse läbi Rajaleidja!http://www.rajaleidja.ee/euroopasse

Euroopa Noored

Muuda elu, siin on Sinu võimalus!

Programm Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mis rahastab 13-30-aastaste noorte ideid. Programmist on võimalik toetust taotleda noortevahetuste, -algatuste, -seminaride, koolitustegevuse ja võrgustikuprojektide, noorte demokraatiaprojektide ning Euroopa vabatahtliku teenistuse projektide läbiviimiseks.

Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku kolm taotlustähtaega aastas:

 • 1. veebruar
 • 1. mai
 • 1. oktoober

Toetusi vahendab Eestis sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Vaata videotest, milliseid tegevusvõimalusi programm pakub või testi oma idee sobivust programmi ideetestiga. Täpsemalt http://euroopa.noored.ee

http://euroopa.noored.ee/

Europassi Keskus

Europass on ellu kutsutud Euroopa Komisjoni poolt selleks, et lihtsustada inimeste liikuvust Euroopas. Europass pakub võimalust teha oma oskused ja teadmised üheselt mõistetavaks üle Euroopa.

Europassi alla kuulub 5 dokumenti (ühtne formaat kõikides Euroopa Liidu riikides):

 • Europassi CV on lihtne elektrooniline vorm, mida saab täita Internetis. Kui sinu töökogemus ei ole veel väga suur, siis Europassi CV-ga saad kirjeldada muid oskusi ja teadmisi, mis teevad su eriliseks- tehnilised, sotsiaalsed-, organisatoorsed ja/või kunstioskused.
 • Keelepass võimaldab sul lihtsal moel, kuid samas täpselt ja konkreetselt kirjeldada oma võõrkeeleoskust, sa võid kirja panna erinevate võõrkeeletestide tulemused ja näited selle kohta, kus ja kuidas on keeleoskust omandatud ja täiendatud.
 • Õpirände tunnistus- sellesse on kirja pandud kõik oskused või õpialased saavutused, mis on omandanud mingis teises Euroopa riigis vahetusõpilasena või praktika raames.
 • Kutsetunnistuse lisa on dokument, mis kirjeldab kutsetunnistuse omaniku kutseoskusi ja võimalikke ametikohti. Seda on võimalik välja printida nii eesti kui ka inglise keeles ja seeläbi on kutsetunnistus ametlikult tunnustatud ka teistes Euroopa liidu riikides.
 • Diplomilisa on inglisekeelne dokument, mis väljastatakse kõrgkoolide lõpetajatele koos diplomiga ja selle oluliseks osaks on kohaliku haridussüsteemi kirjeldus.

Ei ole tähtis, et sul oleks korraga olemas kõik Europassi dokumendid!

www.europassikeskus.ee

Eurodesk

Misiganes on Sinu küsimus, meilt saad vastuse!

Eurodesk on üle Euroopaline noorteinfovõrgustik, mille abil on Sul võimalik saada vastused kõikidele Euroopat puudutavatele küsimustele. Olgu siis selleks õppimisvõimalused mõnes Euroopa riigis või Sulle huvipakkuvad noorteprojektid. Tutvu oma võimalustega Euroopa Noorteportaalis või Eurodeski kodulehel.

http://www.eurodesk.ee/

EURES (European Employment Services)

Teenused toetavad töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna(EMP) riikides. EURESe koostöös osaleb ka Šveits.

Euroopa Komisjoni poolt loodud EURES võrgustiku moodustavad ühelt poolt töövahendust toetavad andmebaasid http://eures.europa.eu ning www.eures.ee ja teiselt poolt EURES nõustajad, kes annavad vajalikku informatsiooni läbi isiklike kontaktide.

Euroopa Komisjoni poolt loodud EURES portaalis on umbes miljon tööpakkumist 31 Euroopa riigist.

Vahetuma informatsiooni saamiseks saab pöörduda oma kohaliku Eesti Töötukassa esindustesse, kus on EURES kontaktisik, kes jagab esmast informatsiooni töötamisvõimalustest Euroopas.

Eestis töötab kuus tööalase liikumise valdkonnas pädevat EURES nõustajat, kes nõustavad Tallinna, Ida-Virumaa, Valgamaa, Tartumaa ja Pärnumaa töötukassa esindustes. Nõustajad oskavad anda nõu paljudes praktilistes, õiguslikes ja halduslikes küsimustes, mis puudutavad töö leidmist ja töötamist välismaal.

www.eures.ee

http://eures.europa.eu

Huvitavad lingid välismaal:

http://www.99euros.org

http://walletfitness.eu/